Programa EME

Què és JEA?

 

Joves Emprenedors Associats (JEA) és un programa en el qual els alumnes simulen la creació, organització i gestió d’una activitat empresarial connectada amb el sistema educatiu, alhora que es fomenta el treball cooperatiu i la cohesió de grup. Durant el curs, els Joves Emprenedors Associats creen una cooperativa i treballen les fases importants per dur a terme una idea de negoci: els tràmits de constitució d’una empresa, el pla d’imatge corporativa i de comercialització de productes, i la presentació del projecte. Per tal de continuar amb la responsabilitat social, donen un mínim del 15% dels diners guanyats a una ONG.

Objectius

- Fomentar les capacitats emprenedores dels alumnes.
- Millorar les competències de comunicació, treball en equip i lideratge.
- Augmentar l’interès i la motivació dels alumnes cap a la formació.
- Apropar el món laboral als alumnes.
- Introduir el concepte de Responsabilitat Social Empresarial.

Destinataris

Alumnes de Formació Professional Bàsica

Continguts:

- Creació d’una cooperativa passant per totes les etapes de formalització d’una empresa.
- Anàlisi de les necessitats de l’entorn en relació al producte o servei que ofereixen, i elaboració del catàleg de productes o serveis.
- Pla de comercialització dels productes o serveis.

Recursos

Curs de capacitació per al professorat. A més, en tot moment, tant professorat com alumnat compta amb material i ajuda a través de consultors i tutors externs, que els faran de guia durant tot el curs escolar i impartiran tallers dins l’aula per ajudar a complir els objectius del programa.
Plataforma educativa
www.icape.es és la plataforma de referència per a professors i alumnes, alhora que ofereix tota la informació i les notícies sobre els projectes creats pels alumnes.

Calendari

JEA es desenvolupa durant un curs escolar, de setembre a abril. 

Pàgina carregada en 0.0271 segons. IDI versió 3.2.0-dev