Programa EME

Joves Emprenedors Socials

Joves Emprenedors Socials (JES) és un programa educatiu de foment de la cultura emprenedora en el quals els alumnes creen i gestionen una ONG. A través d’aquesta organització, els estudiants organitzen activitats i elaboren productes per finançar un projecte social que cobreixi una necessitat detectada. Tot el procés es fa en coordinació amb una ONG real que posa en contacte els alumnes amb escolars de països desenvolupats i els ajuda durant tot el curs.
La metodologia es basa en projectes, des del projecte real de cooperació en el qual es treballa, fins a la participació real i efectiva de l'alumnat a l'aula en tots els processos de presa de decisions. El paper del professorat en el procés és el de suport, assessorament i de proposta de reptes als alumnes.

Objectius

- Desenvolupar actituds i habilitats emprenedores utilitzant com a fil conductor el procés de creació i gestió d'una ONG.
- Estimular el coneixement d'altres cultures i realitats socials.
- Desenvolupar un pensament crític respecte als esdeveniments, utilitzant les TIC com a eina de treball diària.
- Promocionar la cooperació transnacional entre centres escolars.
- Educació en valors i foment de l’associacionisme.

Destinataris

Alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Formació Professional Bàsica (FPB).

Continguts:

- Creació d’una ONG passant per totes les etapes de formalització d’una associació.
- Comparació de la realitat amb el país amb el qual es col•labora.
- Planificació i desenvolupament d’activitats.
- Comunicació i sensibilització amb l’entorn del projecte de cooperació i de les activitats planificades.

Recursos

Curs de capacitació per al professorat. A més, en tot moment, tant professorat com alumnat compta amb material i ajuda a través de consultors i tutors externs, que els faran de guia durant tot el curs escolar.
Plataforma educativa
www.icape.es és la plataforma de referència per a professors i alumnes, alhora que ofereix tota la informació i les notícies sobre els projectes creats pels alumnes.

Calendari

JES es desenvolupa durant un curs escolar, de setembre a juny.

 

Les ONG’s amb presència a les Illes Balears que col·laboren en aquest projecte són:

 

 

Pàgina carregada en 0.0434 segons. IDI versió 3.2.0-dev