Mercat Icape a Palma
Final de curs
Mercat Icape a Eivissa
Final de curs
Joves emprenedors socials

ICAPE és un projecte educatiu que impulsa les capacitats emprenedores i els valors de la persona, i familiaritza els estudiants amb el concepte de responsabilitat social. L’objectiu general d’ICAPE és aconseguir que els alumnes millorin la seva capacitat de: treballar en equip, prendre decisions, planificar, assumir responsabilitats, comunicar-se, etc. ICAPE és un programa dissenyat perquè els alumnes arribin a assolir les capacitats emprenedores de manera real, posant en pràctica el concepte d’aprendre fent.

ICAPE és un programa impulsat de manera conjunta per la Conselleria d’Educació i Universitat i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, que coordina l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI).

El paper de l’IDI és:

  • Coordinar i donar suport a tots els centres educatius participants, mantenint el contacte amb els professors de manera constant i fent visites periòdiques a l’aula.
  • Formar els professors que participen en els programes, passa necessària per a aquells mestres que per primera vegada desenvolupen el projecte dins l’aula.
  • Facilitar els mitjans tècnics i materials de suport a l’aula mitjançant manuals i www.icape.es.

 Cada etapa educativa disposa d’un programa: